İstanbul ve İzmir’de yüz yüze verdiğimiz eğitimlerimize ek olarak, online eğitimlere geçmemizle beraber hem Türkiye’nin her yerinden hem de yurt dışından katılımcılara ulaşma şansını yakaladık.
IMG_8152
Screen Shot 2020-05-09 at 11.16.10

Permakültüre Giriş – Çevrim içi

 

Permakültür, insani ihtiyaçları karşılarken çevreyi tüketmek, yok etmek yerine onu besleyip onaran ve bu sayede devamlılığı olan sistemler yaratmayı amaçlayan bir tasarım bilimidir.

Permakültüre Giriş Eğitimi, doğayla ve tüm canlılara birlikte çalışma ve yaşama felsefesini öğrenmek isteyen ve permakültürün ne olduğunu merak edenler için 2 günlük bir tanışma/giriş niteliğindedir. Bill Mollison’un “Permakültür: Bir Tasarımcı Kılavuzu” kitabında yer alan konuları ele alan eğitim aynı zamanda 72 saatlik Permakültür Tasarım sertifikası (PDC) kursunun da bir özetidir.

Eğitimde ele alınacak konular:

 • Ekosistemler ve sürdürülebilirlik kavramı
 • Permakültür nedir?
 • Doğanın matemetiği: Örüntüler
 • Temel tasarım kavramları ve etkin enerji planlaması
 • Toprak
 • Su
 • Kent ve topluluk stratejileri

Süre: 12 saat

Sürdürülebilir Yaşam Tasarımına Giriş –
Çevrim içi

 

Özellikle şehirlerde yaşayanların ihtyaçlarını göz önüne alarak tasarladığımız bu eğitimimizde Permakültür’ün temel kavramlarına değinmenin yanı sıra atıklarımızı dönüştürerek, tüketmeden üreterek şehirlerde nasıl daha sürdürülebilir bir yaşam kurabiliriz konularına değiniyoruz. Katılımcıların balkon veya bahçede, çeşitli ölçeklerde uygulayabilecekleri örnekleri ele aldığımız eğitimimizden bazı başlıklar:

 • Kompost türleri ve geri dönüşüm
 • Su depolama ve atık su yönetimi
 • Toprağı ekim için hazırlama teknikleri
 • Balkon, teras, bahçe bostanları

Süre: 10 saat

IMG_8563