Eğitimlerimizle neleri hedefliyoruz?

Krizlere hazırlanmak, dayanıklı sürdürülebilir sistemler kurmak

Küresel iklim değişikliği ve pandemi gibi bizi hızlı bir şekilde etkileyen krizlere karşı hazır, dayanıklı ve dirençli olmak, çeşitlilik ve ilişki tasarımıyla riski azaltarak nasıl uyum sağlayabileceğimizi anlatmak.

Dünyaya zarar vermeden üretim yapabilme yöntemlerini yaygınlaştırma

Endüstriyel tarıma geçişle beraber yok olan, yaşamın ana kaynağı olan toprağı onarmak ve bireyleri doğayla uyumlu üretim sistemleri konusunda bilinçlendirmek.

Sadece nasıl yapılacağını değil nasıl düşünüleceğini de göstermek

Permakültür çözüm yaklaşımı ile yepyeni gözlükler takmak ve sağlıklı-besleyici gıda, makul barınak, temiz su, hava ve ahenkli toplum gibi insanoğlunun temel gereksinimleri çevrenin de faydasına olacak şekilde karşılama yollarını araştırmak.

Permakültür tasarım yaklaşımı ile doğayla doğru ilişki kurma yöntemlerini yaygınlaştırmak

Permakültür tasarımının sunduğu yaklaşımla, doğayı örüntülerle anlamak ve doğadaki dönüşüm, değişim süreçlerini kendi yaşamlarımıza adapte etmeyi göstermek.

Permakültüre Giriş Eğitiminden

Eğitim sonunda hangi becerileri edinebilirsiniz?

KENDİ GIDANI YETİŞTİRME

Doğaya zarar vermeden, çeşitlilik odaklı onarıcı gıda üretimi.

KENDİ YAŞAM ALANINI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ESASLI PLANLAMA

Kendi kendine yeten, doğadaki enerjyi verimli şekilde kullanan yaşam alanları tasarlama. Katı atık dönüştürme, gri su sistemleri planlama, yağmur suyu depolama gibi öğeler arasında ilişki kurarak tasarlama.

TOPLULUK VE DAYANIŞMA ODAKLI ÜRETİMİ KURGULAMA

Yaratıcı ve uyumlu sistemlerle topluluk olarak üretmeyi öğrenme.

DEĞİŞEN DÜNYADA KENDİ KENDİNE YETEBİLME

Krizlere hazır hale gelmek için nasıl harekete geçileceğini, nereden, nasıl başlanacağını öğrenme.